Category ”New Zealand Wildlife”

New Zealand Wildlife Photography

Goat
New Zealand Fur Seal Pup
Tomtit (miromiro or ngirungiru)
Tui
Bellbird on flax bush
Un jeune bébé otarie.